Osta, telli, näita, rendi

Kontakt:

Teoseid on võimalik näha ja osta ateljeest Tartu Kunstimajas.

Teose maksumus jääb enamasti vahemikku 150 – 2000 eur, tulenevalt eelkõige mõõdust ja tehnikast. Soovi korral ettevõtte arve.

Võimalik on tellida spetsiaalteoseid, nt valdkonna / teema ja ka nt tulenevalt isikust / perekonnast – st stiliseeritud improvisatsioone tulenevalt mõne inimese või inimeste grupi märksõnadest, vms. Samuti on võimalik tellida improvisatsioonikaarte a la http://m.art.ee/maps

Täpsustusteks ja ateljee külastamiseks võtke julgelt ühendust telefonil +372 5117148 või e-mailil galerii@kasemaa.ee

Teosed/teenused jagunevad üldjoontes kaheks.

  1. Neutraalsemat laadi teosed, mis sobivad ostmiseks / temaatiliseks tellimiseks näiteks pikemaks ajaks seinale avatumale pinnale, (äri)kingituseks, vms.
  2. “Tõsisemad” teosed, mis sobivad pigem tellimiseks ajutise lühiajalise näitusena nn kultuurilise elamuse ja lisaväärtusena, aga ka näiteks kunstikogusse või suletumasse ruumi seinale.
    Mis on mis, on tihti küll vaataja otsustada.

Teoseid on erinevates tehnikates, mõõtudes ja sellest tuleneval kõigile sobivates erinevates hinnaskaalades.

Samuti on võimalik teoseid tellida, sh temaatilistena – kas siis eraldi teostena või ka näiteks püsiva sisekujunduse osana.

 

TEOSED & PROJEKTID